دیگر خدمات شبکه سفید

دیگر خدمات شبکه سفید

دیگر خدمات شبکه سفید
ساخت انیمیشن ، VRML ( واقعیت مجازی ) و تیزرهایسه بعدی
طراحی و ایجاد بانک های اطلاعاتی
برنامه نویسی تحت زبان های :
Visual Basic - C - C++ - Delphi - Java - Python - ASP. NET,…
طراحی و پشتیبانی شبکه های LAN و WAN