دامنه و میزبانی

دامنه و میزبانی

ثبت دامنه ، پرداخت هزينه جهت مالکيت يک نام يا آدرس در اينترنت مي باشد و در حقيقت اولين گام در راه داشتن يک وب سايت (در کنار طراحي محتويات وب سايت) محسوب مي شود.